Websites van leden

Geef naam en adres van de site, en uw relatie tot de site op aan jw@koed.nl als u in deze lijst vermeld wilt worden.

 Naam KOED lid
Organisatie
 Adres site
 Emailadres
 Rob KapWatersport elektronica www.rolico.nl
www.rolico.eu
 rl.kap@ziggo.nl
 Jan Wind    
 Directeur WISER Consultancy
 www.wisernl.com jw@wisernl.com
 Jan Wind
 Voorzitter KIVI Defensie en Veiligheid
 www.kivi.nl/dv
 dv@kiviniria.nl
 Jan Wind   
 President EDTA
 www.fedta.eu
 jw@fedta.eu