KOED nieuws‎ > ‎

Samenvoeging WD/TD

Geplaatst 19 aug. 2014 02:05 door Jan Wind   [ 19 aug. 2014 02:07 bijgewerkt ]
Op 7 mei jl. vond de oprichtingsceremonie plaats van de nieuwe Technische Dienst. Hiermee werden de korpsen ED en TD opgeheven. De ceremonie stond onder leiding van vice-admiraal M.J.M. Borsboom, Commandant Zeestrijdkrachten. Hij lichtte de achtergronden van de samenvoeging van de WD en TD toe. Verder bedankte hij de beide korpsen voor de belangrijke bijdrage die deze korpsen hebben geleverd hebben voor de opbouw en instandhouding van de Koninklijke Marine. 


Achtergronden van de oprichting van de nieuwe Technische Dienst

Techniek binnen de Koninklijke Marine

De marine beschikt over hoogwaardig technisch materieel om haar taken uit te voeren. Schepen, boten, vaartuigen en helikopters zijn in staat langdurig onder zware omstandigheden te opereren. Die inzet vereist goede technische ondersteuning. Hiervoor is het technisch domein van de marine verantwoordelijk.

Het technisch domein omvat twee diensten: de Technische Dienst (TD) en de Wapentechnische Dienst (WD). De eerste dienst is verantwoordelijk voor de platformsystemen, de tweede voor de sensor-, wapen- en commando (SEWACO) systemen.

De mannen en vrouwen van de TD en de WD zijn samen met hun burgercollega’s nauw betrokken bij de specificatie, de verwerving en de instandhouding van het materieel. Zij zijn niet alleen werkzaam binnen het Commando Zeestrijdkrachten, maar ook bij andere defensieonderdelen zoals de Defensie Materieel Organisatie.

Aanleiding tot herinrichting
De TD en de WD hebben elk een eigen bedrijfsvoering, opleidingsstructuur en cultuur. Ook in materieel opzicht zijn de bedrijfsprocessen in beide werkvelden veelal verschillend. Met het oog op de toekomst dient het technisch domein rekening te houden met drie tendensen.

a.       Technologische ontwikkelingen
Een hedendaags marineschip is vanuit technisch oogpunt nu nog gedefinieerd als een combinatie van platform- en SEWACO-systemen. Van oudsher was deze indeling ook te verklaren vanuit de andersoortige technieken die in elk werkveld de boventoon voerden. Echter door de technologische ontwikkelingen, waaronder de voortschrijdende digitalisering, zijn beide systeemgroepen in technisch opzicht dichter naar elkaar toe gegroeid en is er op veel plaatsen al sprake van overlap. Ook leidt de digitalisering tot vernetwerking van de bedrijfsvoering, zowel binnen de eenheid, met eenheden onderling, als ook met de walondersteuning. De technologische vooruitgang dwingt de technische bedrijfsvoering dan ook naar een integrale benadering.

b.       Schaars technisch personeel
De marine kampt, net als de overige defensieonderdelen, met het probleem dat het steeds moeilijker wordt voldoende technisch personeel te werven. Gezien de demografische ontwikkelingen is dit bijna zeker een blijvend probleem. De marine moet zich er daarom op voorbereiden dat voor de technische ondersteuning van haar operationele eenheden zo optimaal mogelijk van het beschikbare technisch personeel gebruik moet worden gemaakt.

c.       Krimpende defensiebudgetten
Defensiebudgetten staan reeds jaren onder druk, waardoor steeds meer nadruk komt te liggen op het maximale te bereiken tegen minimale kosten. Herinrichting van het technisch domein levert een bijdrage aan dit streven.

Gelet op het voorgaande is de huidige scheiding van twee diensten niet langer houdbaar. Deze constatering is voor Commandant Zeestrijdkrachten reden geweest opdracht te geven tot herinrichting van het technisch domein van de marine.

Uitvoering herinrichting
De herinrichting van het technisch domein vindt plaats in een programmastructuur. Het programma omvat projecten op het gebied van bedrijfsvoering, personeel, opleidingen, materieel en kennismanagement en duurt tot eind 2015 waarna de lijnorganisatie het werk voortzet.

Een belangrijk onderdeel van het programma is de integratie van de TD en de WD. Die integratie gebeurt in stappen. De eerste stap betreft de samenvoeging van beide diensten tot één dienst.

Oprichting van één dienst
De ceremoniële oprichting van één technische dienst is het startsignaal voor de inrichting van één technisch team en het begin van de geïntegreerde werving en vorming van nieuw technisch personeel. Na de oprichting worden volgende stappen gezet. Die stappen gaan in de richting van een vernieuwde bedrijfsvoering, ondersteund door een aangepaste opleidingsstructuur, goed ondersteunend materieel en met een goede inzet en opbouw van het personeelbestand.

Naam en onderscheidingsteken
De nieuwe dienst krijgt de naam ‘Technische Dienst’ en het hier afgebeelde onderscheidingsteken.

Het nieuwe onderscheidingsteken is samengesteld uit de elementen van de onderscheidingstekens van de voormalige TD en WD en symboliseert het samengaan van beide diensten.Ċ
Jan Wind,
19 aug. 2014 02:05