KOED nieuws‎ > ‎

Nieuwsbrief januari 2012 en contributienota

Geplaatst 9 jan. 2012 13:42 door Jan Wind
Op de ledensite vindt u de nieuwsbrief van januari 2012, waarin opgenomen mededelingen over
- de voorjaarsexcursie op 11 mei 2012;
- de ALV op 16 november 2012;
- een oproep voor leden van het zakelijk team t.b.v. het herinneringsboek ED
- nieuwe leden en mutaties
- een verzoek om de contributie over 2012 te  betalen

Verder zijn aan de ledensite toegevoegd:
- Notulen ALV van 18 november 2011 met daarin o.a. het besluit Statuten te ontwerpen en de kring als vereniging
  te registeren bij de Kamer van koophandel
- Exploitatieoverzicht en balans van de Kring per 31 december 2012