KOED nieuws‎ > ‎

Herinneringsboek ED

Geplaatst 13 sep. 2014 12:31 door Jan Wind   [ 13 sep. 2014 12:32 bijgewerkt ]
In het najaar van 2014 wordt het Herinneringsboek van het Korps van de Elektrotechnische Dienst uitgegeven. Het boek is samengesteld uit bijdragen van leden van de Kring van Oud ED officieren die hun herinneringen aan hun tijd in de Koninklijke Marine op schrift stelden. Het is vooral bedoeld om vast te leggen hoe het Korps ED Officieren de Koninklijke Marine hielp opbouwen en ondersteunen. De bijdragen handelen allemaal in een periode voor 1985. De eindredacteur van het boek is de heer S.G. Nooteboom, KTZE b.d..

Het eerste deel van het boek wordt gevormd door een beschrijving van de geschiedenis van het Korps ED Officieren, gezien door de ogen van degenen die het meemaakten. Daarbij ligt het accent op de techniek en de beleving daarvan door de ED Officieren. Het tweede deel is een verzameling van verhalen en artikelen die veeleer de mens en de organisatie van de Koninklijke Marine in de tweede helft van de twintigste eeuw centraal stelt. Hier komen de meer persoonlijke kanten van de auteurs naar voren. Door het hele boek blijft de techniek altijd op de achtergrond aanwezig.

Velen zullen hun eigen ervaringen in dit boek herkennen, er met genoegen in lezen en oude herinneringen ophalen.

Het boek wordt in eigen beheer uitgegeven en kan alleen via voorinschrijving worden besteld. Indien u belangstelling voor dit boek heeft, wordt u verzocht dit voor 1 oktober a.s. kenbaar te maken bij dhr. A.A.A. Wijkamp, KLTZE b.d. , e-mail a.a.a.wijkamp@ziggo.nl

Hij zal u vervolgens informeren over de bestelprocedure