KOED nieuws‎ > ‎

Gedenkboek 25 jaar KOED

Geplaatst 18 okt. 2010 07:09 door Jan Wind
Het bestuur heeft een voorstel van de heer S.G. Nooteboom ontvangen om ter gelegenheid van ons vijfde lustrum een boekwerk(je) uit te geven. Werktitel: Verzamelde herinneringen van oud ED-officieren. Hierin zullen bijzondere ervaringen en anekdotes die onze leden als ED-officier hebben meegemaakt, worden opgenomen. Ook andere onderwerpen, zoals de ontstaansgeschiedenis van het CAWCS en WCS, kunnen deel uitmaken van dit boekwerk. De heer Nooteboom zal de eindredactie verzorgen.
Om een idee te krijgen van de haalbaarheid en de omvang van een dergelijk boekwerk wil het bestuur gaarne vernemen van de leden of zij een bijdrage kunnen/willen leveren. Als u een bijdrage wilt leveren, dit graag voor 25 oktober doorgeven aan Age Stoffelsma onder vermelding van de geschatte omvang (aantal woorden c.q. aantal getypte A4’s) en een korte omschrijving van uw bijdrage.
Comments