Kring van Oud Officieren van de Elektrotechnische Dienst van de Koninklijke Marine (KOED)
 
 
De "Kring" is opgericht op 27 september 1985. In november 2012 zijn de statuten van de vereniging en een nieuw huishoudelijk reglement goedgekeurd. Daarmee is de "Kring van Oud ED-officieren van de Koninklijke Marine (KOED)" formeel een vereniging geworden. De vereniging is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 37098169.
 
De doelstelling van de kring is tweeledig:
- de onderlinge band tussen de oud-ED-officieren in stand te houden en te verstevigen;
- contact te houden met de Koninklijke marine en in het bijzonder met de daarin werkzame ED-officieren.

Het bestuur van drie leden maakt jaarlijks een activiteitenprogramma voor de leden en hun echtgenotes (partners). In beginsel bevat dit programma een tweetal excursies naar industrieën, instellingen, musea, stadjes, exposities en zelfs naar KM-eenheden. In ieder geval is er een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, al dan niet gecombineerd met een excursie.

De leden betalen een jaarlijkse contributie van € 15,- en betalen verder zelf de kosten voor de excursies.

Bent u een voormalig officier van de Elektrotechnische Dienst en vindt u het prettig om een paar maal per jaar oud-collega's te ontmoeten om nog eens na te praten, samen te eten en te borrelen, dan is het raadzaam om lid te worden van de "Kring". Bedenk daarbij, dat in bijna alle gevallen ook uw echtgenote / partner welkom is.


Nieuws

 • Nieuwsbrief 2015-1 Op de ledensite vindt u:notulen van de ALV 2014 (op de pagina ledenvergaderingen), de exploitatierekening en de balans 2014 (onder financieel),en op de pagina nieuwsbrieven:informatie over de ...
  Geplaatst 1 feb. 2015 03:19 door Jan Wind
 • Bestuurswisseling Tijdens de ALV van vrijdag,14 november 2014, is het bestuur van de KOED, na 8 jaar in functie te zijn geweest, afgetreden en opgevolgd door een nieuw bestuur. Het ...
  Geplaatst 6 dec. 2014 03:53 door Jan Wind
 • Najaarsactiviteiten 2014 Op de ledensite vindt u de nadere informatie over de najaarsexcursie en ALV op 14 november 2014 in Amsterdam.Verder vindt u in de brief over de najaarsactiviteiten informatie over ...
  Geplaatst 15 sep. 2014 04:41 door Jan Wind
 • Herinneringsboek ED In het najaar van 2014 wordt het Herinneringsboek van het Korps van de Elektrotechnische Dienst uitgegeven. Het boek is samengesteld uit bijdragen van leden van de Kring van Oud ED ...
  Geplaatst 13 sep. 2014 12:32 door Jan Wind
 • Nieuwsbrief najaar 2014 Op de ledensite treft u de najaarsnieuwsbrief aan waarin informatie over de najaarsexcursie en ALV op 14 november 2014 in Amsterdam.Verder vindt u in de nieuwsbrief informatie de kandidaten ...
  Geplaatst 15 sep. 2014 04:42 door Jan Wind
Berichten 1 - 5 van 36 worden weergegeven. Meer bekijken »